آزمون تامین نیروی انسانی شرکت کاروتامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی

اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی
سامانه 1420


شرکت کاروتامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی ، سامانه 1420 به صورت قرارداد موقت شرکتی، نیرو جذب نماید.


مراحل ثبت نام اینترنتی آزمون:
واریز مبلغ 5200000 ریال (پانصد و بیست هزار تومان) از طریق درگاه اینترنتی شرکت کاروتامین
تکمیل فرم ثبت نام
توجه: لطفا در هنگام ثبت نام، در انتخاب عنوان شغل و محل مورد تقاضا، دقت لازم را مبذول فرمایید.
تهیه عکس پرسنلی و آپلود عکس در سایت

کلیات:
1 - جذب نیرو صرفا بصورت قرارداد موقت شرکتی و بدون تعهد رابطه استخدامی می باشد .
2 - وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد .
3 - مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد دفترچه آزمون و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام می نماید برعهده وی خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب، محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف واقع اظهار نموده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه باشد و یا در صورت بروز هرگونه اشتباه در فرآیند آزمون که منجر به ورود داوطلب به مرحله بعدی شده باشد، هیچ گونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت انعقاد قرارداد انجام کار معین، قرارداد مذکور لغو و بلااثر بوده و داوطلب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

4- در مرحله اول آزمون کتبی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت پذیرش اولیه انجام خواهدشد و سپس بر اساس نتایج نمره آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش نهایی انجام خواهد شد. (لازم به توضیح است وزن آزمون کتبی 60 درصد و وزن نمره مصاحبه40 درصد می باشد.)
5 – مشاغل مورد نیاز:
اپراتور سامانه 1420

6 - سوالات آزمون از مجموعه های زیر و در سطح کارشناسی خواهد بود.
الف– هوش و استعداد ، ب– روابط عمومی و ارتباطات، ج– روان شناسی، د– شناخت سازمان تامین اجتماعی در بخش های بیمه ای و درمانی، ه- فناوری اطلاعات و ارتباطات و– اطلاعات عمومی

شرایط عمومی داوطلبان:
1 - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان ( دارندگان کارت معافیت پزشکی لازم است توسط طب کار جهت شغل مربوطه مورد تائید قرار گیرند ) .
5 - داشتن سلامتی روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
6 - دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی
7 - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
8 – عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و دی صلاح
9 – داوطلبان نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی و بازنشسته باشند .
10 – عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع به کار
تذکر1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد .
تذکر 2 : ملاک زمان فراغت از تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد .
11 - شرایط سنی داوطلبان :
حداقل سن متولدین 01/01/1381 و حداکثر سن متولدین 01/01/1368 می باشد.

با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شهرهای هدف طرح حمایت از جوانی جمعیت، به ازای تاهل یکسال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یکسال و حداکثر تا سقف 5 سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد .
12 - معافیت سنی سهمیه های آزمون به شرح زیر است :
الف - جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب - پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي، بانكها و شركت‌هاي تحت پوشش آنها، شركت‌هاي بيمه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهای انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند؛ و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته، شرکت های خصوصی وابسته به ارگان های دولتی به شرط ارائه گواهی، به ميزان مدت خدمت غيررسمي آن‌ها
با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شهرهای هدف طرح حمایت از جوانی جمعیت، به ازای تاهل 2 % و نیز داشتن هر فرزند به میزان 2 % و حداکثر تا سقف 10 % به نمره کتبی اینگونه داوطلبان اضافه خواهد شد .
تذکر3: مدت خدمت نظام وظیفه، به سن اضافه نخواهد شد.
نکته مهم:
با توجه به ماده 14 آیین نامه جذب نیروی انسانی شرکت کار و تامین :
امتیازات تجربه کاری داوطلبان که دارای سابقه اشتغال در شرکت باشند، به شرح زیر می باشد:
الف- به حداکثر سن نمایندگان و نیروهای جایگزین شرکت، به ازای هر سال سابقه به مدت دو سال افزوده می گردد.
ب- تا سقف 5 سال سابقه در شرکت کار و تامین (نمایندگان شرکت و نیروهای جایگزین مرخصی) به ازای هر سال سابقه کار در شرکت بعنوان نماینده یا جایگزین مرخصی ، هفت نمره به نمره کتبی افزوده خواهد شد. و به ازای هر سال سابقه بیشتر از 5 سال ، 4 نمره به نمره کتبی افزوده خواهد شد. ( نمره تجربه کاری در نمره خام و قبل از اعمال ضرایب بومی ، جوانی جمعیت و ... اعمال می شود ).
تبصره- مفاد این ماده شامل نمایندگان و نیروهای جایگزین که در سابق با شرکت همکاری داشته اند نیز می شود.

ثبت نام به منزله موافقت با کلیه شرایط فوق می باشد